cmupolsci@gmail.com      Telephone : + (66) 053-942960   Fax : + (66) 053-942988
WHY YOU HAVE TO JOIN US?

-

CONTACT INFO
 • Address: 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
 • Phone: + (66) 053-942960
 • Fax: + (66) 053-942988
 • Email: cmupolsci@gmail.com
 • การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  1th NGC-PSPA 2017
  ในหัวข้อ: รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  29 เมษายน 2560
  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่